System AMLSEC

Pozwala na monitorowanie i analizę transakcji finansowych klientów w czasie rzeczywistym w celu wykrywania fraudów oraz nadużyć w instytucjach finansowych


O systemie


Obecnie instytucje finansowe stoją przed jednym z największych wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa realizacji transakcji finansowych klientów. System AMLSEC zapewnia możliwość monitorowania realizowanych transakcji klientów dzięki czemu pozwala na zabezpieczenie instytucji finansowych przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Jako przełomowe rozwiązanie na rynku usług finansowych w sposób rewolucyjny zabezpiecza dane zarejestrowane użytkowników oraz eliminuje działania podejmowane przez oszustów blokując zagrożenia, takie jak np.: nadużycia wewnętrzne, wyłudzenia kredytów, nieautoryzowane transakcje, wyłudzenia z użyciem kart, przejęcia istniejących kont bankowych.

System umożliwia kojarzenie i powiązanie transakcji w przypadku celowego dzielenia kwoty transakcji przez klienta w celu uniknięcia raportowania tzw. kwot podprogowych. Zapewnia możliwość analizy danych historycznych transakcji klienta, a w ramach modułów AI (ang. artificial intelligence) uczenia się zachowania i transakcyjności klienta. Dzięki modułowi AI system uczy się w jaki sposób klienci dokonują transakcji, z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa, poczucia anonimowości klienta, uniknięciem fałszywych alarmów i niepotrzebnego blokowania lub wstrzymywania transakcji.

Dzięki przeprowadzonej analizie oraz porównanie ze standardowymi wzorcami zachowania klientów tworzone są wzory transakcyjne oraz scenariusze zachowania klientów. System na podstawie profili klientów oraz w oparciu o indywidualną analizę historii transakcji jest w stanie w czasie rzeczywistym wykryć fraudy oraz nadużycia finansowe.

W przypadku zaistnienia podejrzanych sytuacji system w czasie rzeczywistym podejmuje decyzję dotyczącą rodzajów przeprowadzanych działań, np.: blokada transakcji, wstrzymanie jej realizacji, zgłoszenie podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, prośba o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty od klienta, obserwowanie oraz wzmożona analiza klienta lub inne zaprogramowane przez instytucję działania.


Innowacyjność AMLSEC


 • Integracja wszystkich produktów i typów transakcji w danej instytucji finansowej
 • Integracja zewnętrznych baz danych – PEP, Sanction lists , GIIF i innych
 • Analiza ryzyka podmiotu klienta
 • Analiza ryzyka pojedynczej transakcji i wszystkich transakcji klienta
 • Umiejętności analizy typologii transakcji i scenariuszy
 • Umiejętności analizy podobnych transakcji innych klientów – powiązane podmioty lub transakcje
 • Analiza czynników poza transakcyjnych, m.in.: Geo lokalizacja, częstotliwości, łańcucha zdarzeń, smerfing etc.

Korzyści z wdrożenia systemu


 • zmniejszenie liczby nadużyć i oszustw,
 • wyeliminowanie błędów, których przyczyną może być czynnik ludzki,
 • zwiększenie skalowalności systemu, co pozwoli na obsługę nawet kilkuset tysięcy podmiotów i analizę milionów transakcji klientów instytucji finansowych,
 • zmianę alokacji zasobów pracowniczych i skierowanie pracowników do działań związanych z realizacją strategii rozwoju danego podmiotu,
 • zmniejszenie nakładów pracowniczych na działalność operacyjną związaną z realizacją pojedynczych usług,
 • zmniejszenie ilości dokumentacji papierowej i związane z tym korzyści ekologiczne (oraz ekonomiczne).

System antyfraudowy AMLSEC w oparciu o machine learning rozwiązuje problemy, z którymi mierzy się większość instytucji finansowych, od których wymagane jest zapewnienie aktywnego monitorowania transakcji w ramach realizacji zapisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i IV Dyrektywy EU w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.


Dzięki zastosowaniu technik uczenia maszynowego, mamy szansę rozwiązać te problemy i osiągnąć poniższe cele:

 • monitoring i analiza transakcji finansowych w czasie rzeczywistym,
 • zmniejszenie odsetka nieuzasadnionych alertów dzięki rozumieniu przez system indywidualnego zachowania każdego klienta,
 • zwiększenie skuteczności wykrywania faktycznych fraudów dzięki automatycznemu odkrywaniu wiedzy (większa precyzja niż przy arbitralnych parametrach “eksperckich”)
 • bardzo szybkie reagowanie systemu na nowe rodzaje fraudów dzięki aktywnemu uczeniu się w czasie bliskim rzeczywistemu.

Projekty


Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Działanie 3.5 Bon na doradztwo
 
„Wsparcie w początkowej fazie rozwoju AMLSEC Sp. z o.o.”

Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie doradcze w początkowej fazie rozwoju AMLSEC sp. z o.o., które przyczyni się do wzrostu konkurencyjności oraz podniesienia jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem.
 
Wniosek o dofinansowanie nr RPLU.03.05.00-06-0024/19
Całkowita wartość projektu    228 780,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE    148 800, 00 PLN
 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

„Stworzenie innowacyjnego systemu antyfraudowego AMLSEC”

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R stworzenie kompletnego systemu odpowiedzialnego za monitorowanie wszystkich transakcji i zabezpieczenie instytucji finansowych przed ryzykiem prania brudnych pieniędzy (AML) i finansowania terroryzmu w oparciu o techniki uczenia maszynowego na podstawie analizy historycznych transakcji.

Wniosek o dofinansowanie nr RPLU.03.07.00-06-0008/20
Całkowita wartość projektu    3 513 064,50 PLN
Dofinansowanie projektu z UE    1 999 305,00 PLN


Kontakt

NAPISZ, CHĘTNIE POMOŻEMY.


AMLSEC Sp. z o.o.
Ignacego Mościckiego 1
24-110 Puławy
REGON: 384634069
NIP: 7162827650